กล้วยไม้เอื้อง Sarcochilus hartmannii orchid

ภาพดอกกล้วยไม้
http://www.orchidspecies.com
ชื่ออื่นๆ : -
ถิ่นกำเนิด : ออสเตรเลีย
การเพาะปลูก : ปานกลาง - ค่อนข้างยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง - อบอุ่น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี : 1874
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย : Baron Ferdinand von Muller

       เป็นกล้วยไม้ประเภท lithophyte ที่อาศัยอยู่บนหินใหญ่ หรือบนหน้าผา

ลักษณะของกล้วยไม้
       กล้วยไม้มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ช่อดอกตั้งขึ้น ดอกมีสีขาวและอาจมีจุดสีแดงเล็กน้อย

การเพาะปลูกกล้วยไม้
       ปลูกกับสแฟกนั่มมอส ต้องการความชื้นมากกว่า 70% และต้องการแสงแดดพอสมควร ปลูกเลี้ยงในที่ๆมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บางครั้งบางคราว อาจใช้พัดลมเป่าแทนก็ได้

       กล้วยไม้สกุล Sarcochilus มีกล้วยไม้ประมาณ 40 ชนิด กล้วยไม้ชนิด Sarcochilus fitzeraldii เป็นกล้วยไม้ที่มีราคาแพงมากในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีกล้วยไม้พันธุ์ผสมใหม่ๆมากมาย--อยู่ในหลักร้อย