กล้วยไม้เอื้องนมหนู | Acriopsis liliifolia (J. Konig) Seidenf.

(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ : จุกโรหินี, รูหินี
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : เมษายน ถึง มิถุนายน

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตในป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น มีลำลูกกล้วยเป็นรูปไข่ ขนาด 1.5 x 15 ซม ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาด 1 เซนติเมตร ดอกมีสีม่วง