กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ | Rhynchostylis coelestis Rchb.f.

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ
ชื่อพ้องและชื่ออื่น ๆ : เอื้องขี้หมา เขาควาย
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม

เขาแกะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง มีลำต้นรูปทรงกระบอก ใบรูปแถบ กว้าง 2 ซม. ยาว 10 ซม. ใบเรียงชิดติดกันแน่น ปลายใบเว้าไม่เท่ากัน ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกตั้งตรงชี้ขึ้น ดอกมีขนาด 1.5 ซม. กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่บนรูปรีแกมรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กลับ ทั้งห้ากลีบมีสีขาว ปลายกลีบมีสีม่วงจาง กลีบปากเป็นรูปลิ่ม สีขาวม่วง

ดอกมีกลิ่นหอม

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ
กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ
กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ

กล้วยไม้ เอื้องเขาแกะ