กล้วยไม้ ตานโมย | Apostasia nuda R. Br.

ชื่ออื่นๆ :
เขตกระจายพันธุ์ : พม่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนิเซีย
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : เจริญเติบโตในป่าดิบ มักพบในที่แสงแดดรำไร
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มิถุนายน - กรกฎาคม

ตานโมยเป็นกล้วยไม้ดิน มีลำต้นที่แข็งแรง สูงตั้งตรง สูงประมาณ 20 - 40 ซม ใบรูปใบหอกเป็นมันคล้ายใบหญ้า เรียงวนรอบต้น ใบกว้าง 0.5 - 1.0 ซม ยาว 15 - 30 ซม ปลายแหลม

ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 6 - 10 ซม ดอกมีขนาดเพียง 0.5 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลืองสด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่กลีบปากแตกต่างจากกลีบเลี้ยงและกลีบดอก