กล้วยไม้ เอื้องแมงปอเล็ก | Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f. 1886

กล้วยไม้ เอื้องแมงปอเล็ก
ชื่ออื่นๆ :
Arachnanthe bilinguis Benth. 1881;
Arachnis bilinguis Benth. 1881;
Armodorum labrosum (Lindl. ex Paxton) Schltr. 1911;
Arrhynchium labrosum Lindl. ex Paxton 1850; Renanthera bilinguis Rchb. f. 1854;
Renanthera leptantha Fukuy. ex A.T.Hsieh, 1955

เขตกระจายพันธุ์ : ไทย พม่า เวียดนาม จีน เทือกเขาหิมาลัยตะวันออก
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : สิงหาคม - กันยายน

เอื้องแมงปอเล็กเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าดินแล้งและป่าเบญจพรรณ ลำต้นยาว 8-40 ซม. ใบ รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 20-29 ซม. ช่อดอกออกจากซอกใบ ยาว 30-80 ซม. แบบช่อกระจะ บางครั้งแตกแขนง  ดอก บานเต็มที่กว้าง 4 - 4.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนาน สีเหลืองอ่อนแกมเขียว มีประ สีน้ำตาลแดงที่ขอบและปลายกลีบ กลีบปากสีเหลืองอ่อน โคนกลีบ มีขีดสั้นๆ สีน้ำตาลแดง โคนกลีบปากคล้ายเป็นเดือยสั้นๆ

เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตส