กล้วยไม้ เอื้องเสือโคร่ง | Staurochilus fasciatus Ridley 1896

ชื่ออื่นๆ : เอื้องลายเสือ
Staurochilus fasciatus Ridley 1896;
Stauropsis fasciata Benth. & Hook. f. 1889;
Stauropsis fasciata Ridley ? ;
Trichoglottis fasciata (Benth. & Hook. f.) Rchb. f. 1872 ;
Vandopsis leytensis Ames 1915

เขตกระจายพันธุ์ : ฟิลิปปินส์ ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งตามที่โล่งแจ้ง เอื้องเสือโคร่งมีรากขนาดใหญ่ ลำต้นทรงกระบอก ใบรูปขอบขนานจนถึงรูปแถบ ขนาด 3.5 - 15 ซม ปลายใบเว้า ออกดอกเป็นช่อกระจะ ดอกมีขนาด 3.5 ซม เรียงห่าง ๆ กัน ดอกมีพื้นสีเหลือง มีลายน้ำตาลแดงพาดตามขวาง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะคล้าย ๆ กัน