กล้วยไม้ อั้วนวลจันทร์ | Calanthe vestita Wall. ex Lindl. (1833)

กล้วยไม้ อั้วนวลจันทร์
ชื่ออื่นๆ : ขาวมะลิลา
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย พม่า มาเลเซียและอินโดนิเซีย
การเพาะปลูก :
สภาพที่เจริญเติบโต : ป่าดิบแล้ง
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : พฤศจิกายน - มกราคม

อั้วนวลจันทร์หรือขาวมะลิลาเป้นกล้วยไม้ดิน เจริญเติบโตในป่าดิบแล้ง มักอยู่ตามซอกหินบนภูเขาหินปูน มีลำลูกกล้วยรูปน้ำเต้า ใบรูปรี ใบมีขนาด กว้าง 10 ซม. ยาว 25 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีขนปกคลุม ดอกมีขนาด 4 ซม. กลับเลี้ยงรูปรีจนถึงรูปรีแกมรูปไข่ ปลายกลีบเรียวแหลม ด้านนอกของกลีบมีขนปกคลุม ดอกมีสีขาว มีเดือยยาว กล้วยไม้ชนิดนี้จะทิ้งใบก่อนออกดอก

กล้วยไม้ อั้วนวลจันทร์