เอื้องเข็มเย็บกระสอบ | Cleisostoma recurvum (Hook.)

เอื้องเข็มเย็บกระสอบ
ชื่ออื่นๆ : Cleisostoma rostratum
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย ลาว เวียดนาม กัมภูชา เวียดนาม จีน
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กรกฎาคม - กันยายน

เข็มเย็บกระสอบเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่พบในป่าดิบ ต้นมีลักษณะกลม เจริญเติบโตทางปลายยอด ใบแข็ง แผ่เรียวยาว ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อ ห้อยลง แต่ละช่อมีดอกแน่น ดอกมีประมาณ 40 ดอก ขนาดดอก 0.8 ซม. ดอกจะทยอยบาน ลักษณะดอกกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง มีแถบสีน้ำตาลสองแถบ กลีบปากเป็นถุงสีม่วง

เอื้องเข็มเย็บกระสอบ
ชื่ออื่น ๆ
Cleisostoma fordii Hance 1876;
Cleisostoma rostratum (Lindl.) Garay 1972;
Cleisostoma simondianum (Gagnep.) Garay 1972;
Saccolabium simondii Gagnep. 1951;
Sarcanthus fordii (Hance) Rolfe 1903;
Sarcanthus laosensis Guillaumin 1964;
Sarcanthus rostratus Lindl. 1826;
Sarcanthus simondianus Gagnep. 1951;
*Vanda recurva Hook. 1825;
*Vanda rostrata Lodd. 1825