กล้วยไม้ เอื้องก้างปลา | Cleisostoma fuerstenbergianum Kranzl. 1908

เอื้องก้างปลา
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ :
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กรกฎาคม - สิงหาคม

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่พบได้ในป่าเต็งรัง เจริญเติบโตทั้งในที่ ๆ มีแสงแดดรำไรและมีแสงแดดจ้า ลำต้นมีลักษณะผอมและยาว ห้อยย้อยลง ใบเป็นรูปทรงกระบอกเรียวยาว

ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกห้อยลง ก้านช่อสั้นกว่าแกนช่อ ดอกมีขนาด 0.7 ซม. ดอกมีสีน้ำตาลเข้ม ปลายกลีบมน กลีบปากมีสีขาวครีมและมีเดือย