กล้วยไม้ เอื้องพวงสร้อย | Cleisostoma discolor Lindl. 1845

เอื้องพวงสร้อย
http://www.orchidspecies.com
ชื่ออื่นๆ :
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนิเซียและฟิลิปปินส์
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : เมษายน - พฤษภาคม

เอื้องพวงสร้อยเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตในป่าเบญจพรรณ พบทั้งตามที่ร่ม แสงแดดรำไรและที่โล่งแจ้ง กล้วยไม้มีลักษณะลำต้นที่เล็กและสั้น ใบรูปแถบ มีใบหลายใบ ใบมีขนาดกว้าง 2 ซม. ยาว 10 ซม

กล้วยไม้ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกสั้นกว่าใบ ดอกมีสีครีมอมน้ำตาล ดอกมีขนาด 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปรี ปลายกลีบมน กลีบดอกมีขนาดเล็กกว่ากลีบเลี้ยง กลีบปากเป็นอุ้งลึก ดอกมีเดือยขนาดเล็ก