กล้วยไม้ เอื้องเทียน | Coelogyne brachyptera Rchb.f.

กล้วยไม้ เอื้องเทียน
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ : เอื้องลำเทียน
เอื้องลำเทียนปากดำ

เขตกระจายพันธุ์ : ไทย พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนิเซีย
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มีนาคม - เมษายน

เอื้องเทียนเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่พบได้ทั้งในป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ เจริญเติบโตทั้งในที่ร่และในที่โล่งแจ้ง ลักษณะกล้วยไม้ มีลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ยาวเรียน ใบรูปแถบ มี 2 ใบ ขนาดกว้าง 2.5 ซม. ยาว 9 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอกสั้นกว่าใบ ดอกมีไม่มาก แต่ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกขนาด 3.5 ซม. ดอกเรียงชิดกัน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปแถบปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงกว้างกว่าเล็กน้อย กลีบปากรูปขอบขนาน