กล้วยไม้ Anacamptis papilionacea

หนึ่งในกล้วยไม้ที่หายาก ค้นข้อมูลจาก Wikipedia ยังไม่มีข้อมูลเลย