เอื้องพญาไร้ใบดอกแต้ม Chiloschista lunifera 3

ชื่อพ้อง : เอื้องพญาไร้ใบ เอื้องหนวดพระอินทร์ เอื้องหนวดมังกร
เขตกระจายพันธุ์ : พบตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณในภาคเหนือของไทย
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก :
กล้วยไม้เกาะอาศัย มีรากยึดเกาะชัดเจน  ใบ  ลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ ช่อดอกแบบกระจะ ห้อยลง มี 8-20 ดอก  ดอก กว้างประมาณ 0.8-1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ำตาลขอบกลีบ สีเขียวอมเหลืองหรือออกขาว บริเวณขอบมีขนห่างๆ หรือหยักไม่เป็นระเบียบ กลีบปากสีขาวอมเหลือง มีลายและแต้มสีน้ำตาล โคนกลีบปากเป็นกะเปาะตื้น ภายในมีขน เป็นกระจุก มีหูกลีบปากข้างตั้งขึ้น