ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม แดง

ต้นนี้ชื่อ ซิมบิเดียม รึปล่าวไม่รู้ คงใช่หล่ะมั้งครับ


        กล้วยไม้ซิมบิเดียมส่วนใหญ่มาจากที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ มันเลยไม่ค่อยทนในประเทศไทย การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ซิมบิเดียมในไทยจึงเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมที่ทนร้อนและไม่ต้องการการดูแลซ่ะมากกว่า กล้วยไม้ซิมบิเดียมยังมีข้อดีคือ มันทนฝนจึงไม่จำเป็นต้องดูแลเรื่องหลังคากันฝน เพียงปลูกในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ความชื้นไม่มาก


        การปลูกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม มักปลูกในกระถางดินเผา เจาะรูที่ก้นกระถาง 1 รู ด้านข้าง 1 รู ให้มันรักษาความชื้นไว้ เครื่องปลูกก็ใช้วัสดุจำพวกถ่าน หินภูเขาไฟหรือเศษกระถางดินเผา หากฝนไม่ค่อยตก ควรใส่กาบมะพร้าวใส่ลงไป เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม
ติดป้ายเลข 1 คงจะได้ที่ 1 หล่ะมั้ง


        กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมแต่ละชนิด ต้องการแสงไม่เท่ากัน ถ้าปลูกในโรงเรือนควรมีแสงประมาณ 60 – 70 % แต่ถ้าปลูกตามบ้านเรือน ก็วางไว้แถวๆร่มไม้พอบังแสงแดด แต่ถ้าแสงน้อยเกินไปจะมีผลต่อการออกดอกของกล้วยไม้ซิมบิเดียมได้


ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม
ผมโพสรูปเป็นอย่างเดียวครับ ความรู้ไม่มีให้ท่านครับ


ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม
        กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมต้องการความชื้นสูง ควรดน้ำรดในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น


        ควรใช้เป็นปุ๋ยผสมน้ำสูตรเสมอ (21 – 21 – 21) หรือเพิ่มฟอสฟอรัสสูงถ้าต้องการเร่งดอก