ดอกกล้วยไม้ แวนด้า ผสม


ภาพต้นกล้วยไม้ต้นนี้ ดอกมัวครับ ดูลำต้นแทนล่ะกัน(ลำต้นก็เหมือนๆกันหมดล่ะ ดูทำไม?)