รูป ภาพ ดอก กล้วยไม้ ฟาแลนนอปซิส ดอกสีขาว

        อย่างที่ท่านกำลังเห็นครับ มันคือ "ฟาแลนนอปซิส" ครับ ลำต้นมีขนาดนิดเดียว แต่ดอกไม่นิด ไม่ธรรมดาจริงๆ ที่บ้านผมมีต้นหนึ่งครับ

รูป ภาพ ดอก กล้วยไม้ ฟาแลนนอปซิส
รูป ภาพ ดอก กล้วยไม้ ฟาแลนนอปซิส
รูป ภาพ ดอก กล้วยไม้ ฟาแลนนอปซิส