กล้วยไม้สกุลแคทลียา สายพันธุ์ anceps | Cattleya anceps Orchid

ชื่ออื่นๆ : Laelia anceps, Bletia ancepe
ถิ่นกำเนิด : เม็กซิโก ฮอนดูรัส กัวเตมาลา
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :


       ผู้เชียวชาญด้านต้นไม้ นามว่า "John Lindley" ได้บรรยายลักษณะกล้วยไม้ชนิดนี้ไว้ในปี ค.ศ. 1835 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำลุกกล้วยยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ฐานของลำลูกกล้วยจะพัฒนาช่อดอกออกมา ช่อดอกโค้งเล็กน้อย ช่อดอกยาวถึง 1 เมตร ออกดอกเป็นกลุ่ม แต่ละช่อดอกมีดอกหลายดอก ดอกมีสีชมพู-ม่วง ในธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ชนิดนี้เกาะอยู่บนต้นสน--พบทั้งอยู่บริเวณที่มีร่มไม้และบริเวณกลางแจ้ง--นี้ทำให้ใบและลำต้นมีสีแดงข้มเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสักต่อการปลูกเลี้ยง
       กล้วยไม้แคทลียาชนิดนี้มักเกาะ การนำกล้วยไม้มาปลูกจึงนิยมใช้เปลือกไม้เป็นวัสดุปลูก ต้องการแสงแดดมาก ความชื้นไม่ควรต่ำกว่า 70% ออกดอกในฤดูหนาว เป็นกล้วยไม้ที่ทนทานต่อความร้อนได้ดี

       ตามป่าตามธรรมชาติ กล้วยไม้ชนิดนี้มีชนิดย่อยอีกหลากหลายสายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆเจริญเติบโต บางชนิดย่อย มีดอกสีขาว-น้ำตาล บ่อยครั้งที่กล้วยไม้ชนิดนี้ผสมกับสกุลแคทลียา