กล้วยไม้ ผู้ซึ่งอยู่ในวงษ์ชั้นสูง

       กล้วยไม้ถูกจัดไว้ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ มีพืชชนิดนี้อยู่ราวๆ 55,000 ชนิด พืชที่เก่าแก่ที่สุด มีเพียงส่วนที่เป็นดอกเท่านั้น

ธรรมชาติจะพัฒนาพืชให้เร็วที่สุด
       ในบรรดาพืชใบเลี้ยงเดี่ยว กล้วยไม้เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาของพืช ซึ่งธรรมชาติพยายามพัฒนาพืชให้ดีแล้ว กล้วยไม้เลือกทางที่ง่าย คือ การแพร่กระจายสายพันธุ์โดยลม หรือแมลงขนาดเล็ก โดยใช้ความงามเป็นตัวล่อแมลง ลมหรือแมลงจะมาดอมดม เกสรตัวผู้จะติดไปกับลมหรือแมลง จนกระทั้งได้สายพันธุ์ใหม่ๆ

ในความแตกต่าง
       กล้วยไม้เลือกที่จะมีความซับซ้อน สำหรับมันทุกอย่างซับซ้อน เมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กที่สุดในอาณาจักรพืช และจะงอกโดยใช้เชื้อราขนาดเล็ก มันโตในอากาศ เจริญโดยที่รากของมันไม่แตะกับดินเลย ดอกของมันมีสีที่หรูหรา มีขนาดกลางๆ และมีน้อย ส่วนปุ๋ยของกล้วยไม้จะได้มาจากพวกสัตว์ที่บินได้ มดที่เดินผ่าน ผีเสื้อ หรือพวกหอย กล้วยไม้มีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ดีมามากกว่า 1,000 ปี แต่ปัจจุบัน การขยายสายพันธุ์นั้นมีหลากหลายทางเลือก จึงได้กล้วยไม้ที่มีดอกใหญ่ และสีสันที่สวยงาม

พืชที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีดิน
       กล้วยไม้บางสายพันธุ์อาจเหมือนไม้ดอกทั่วไป คือมีรากอยู่ในดินซึ่งใช้ในการดึงดูดอาหารและน้ำเข้าสู่ลำต้น แต่กล้วยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพืชประเภทอิงอาศัย ซึ่งจะมีระบบรากเป็นรากอากาศมากกว่าที่จะเป็นรากดิน รากอากาศนี้จะมีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยในการเก็บกักน้ำและอาหารไว้ และยังมีคลอโรพลาสต์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารอีกด้วย กล้วยไม้อิงอาศัยมักพบอยู่บนต้นไม้ในป่า หรือโขดหินบนภูเขา