กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน x เหลืองตรัง

กล้วยไม้รองเท้านารีเหลือง
ผสมกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองประจีน กับ เหลืองตรัง ผลออกมา ดูเหมือนเหลืองปราจีนมากกว่า แต่ว่ามีสีแดงเข้มขึ้นกว่าเดิม

กล้วยไม้รองเท้านารีเหลือง

ภาพด้านซ้าย เป็น เหลืองปราจีน
ภาพด้านขวาเป็นเหลืองตรัง

พืชที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีดิน (เขียนบรรยายไปงั้นแหล่ะ กอบมาวางเฉยๆ ไม่เกี่ยวกับรูปด้านบน)

       กล้วยไม้บางสายพันธุ์อาจเหมือนไม้ดอกทั่วไป คือมีรากอยู่ในดินซึ่งใช้ในการดึงดูดอาหารและน้ำเข้าสู่ลำต้น แต่กล้วยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพืชประเภทอิงอาศัย ซึ่งจะมีระบบรากเป็นรากอากาศมากกว่าที่จะเป็นรากดิน รากอากาศนี้จะมีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยในการเก็บกักน้ำและอาหารไว้ และยังมีคลอโรพลาสต์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารอีกด้วย กล้วยไม้อิงอาศัยมักพบอยู่บนต้นไม้ในป่า หรือโขดหินบนภูเขา