กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง

กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง

กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง ต้นนี้มีสีแดงเยอะเลยในความแตกต่าง
       กล้วยไม้เลือกที่จะมีความซับซ้อน สำหรับมันทุกอย่างซับซ้อน เมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กที่สุดในอาณาจักรพืช และจะงอกโดยใช้เชื้อราขนาดเล็ก มันโตในอากาศ เจริญโดยที่รากของมันไม่แตะกับดินเลย ดอกของมันมีสีที่หรูหรา มีขนาดกลางๆ และมีน้อย ส่วนปุ๋ยของกล้วยไม้จะได้มาจากพวกสัตว์ที่บินได้ มดที่เดินผ่าน ผีเสื้อ หรือพวกหอย กล้วยไม้มีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ดีมามากกว่า 1,000 ปี แต่ปัจจุบัน การขยายสายพันธุ์นั้นมีหลากหลายทางเลือก จึงได้กล้วยไม้ที่มีดอกใหญ่ และสีสันที่สวยงาม