กล้วยไม้รองเท้านารีช่ออ่างทอง ผสมกับรองเท้านารีเหลืองปราจีน

Paphiopedilum hybrid between Paphiopedilum "x ang-thong" and Paphiopedilum concolor
กล้วยไม้รองเท้านารีช่ออ่างทอง ผสมกับ รองเท้านารีเหลืองปราจีน ผลที่ได้ มีสีพื้นหลังเหมือนช่ออ่างทอง และมีลายลดลง

ภาพด้านซ้าย เป็น ช่ออ่างทอง
ภาพด้านขวาเป็น เหลืองปราจีน
รูปคู่ด้านบนไม่ใช่รูป พ่อ-แม่ ของกล้วยไม้ในรูป2รูปแรกครับ

เรื่องราวกล้วยไม้ ที่นำมาเป็นยารักษาโรค (ไม่เกี่ยวกับรูปด้านบน)
       ในยุโยป ดอกเตอร์บางท่านได้ชี้ว่ากล้วยไม้ Epipactis latifolia สามารถรักษาโรคเกาต์ได้ และกล้วยไม้ Dactylorhiza ป้องกันโรควัณโรคได้ เมื่อเวลาผ่านไป กล้วยไม้ Arethusa bulbosa ได้ถูกนำมาใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดฟัน กล้วยไม้ Spiranthes diuretica ในชิลี ใช้ช่วยในการขับปัสสาวะ Cypripedium guttatum ถูกใช้เป็นตัวยาต่อต้านโรคลมชักในไซบีเรีย ส่วน Vanda coerulea ใช้เป็นตัวยารักษาอากาศช้ำและบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากกระดูก

       ความงดงามและคุณค่าของกล้วยไม้ ดึงดูดอันตรายมาสู้ตัวกล้วยไม้เอง จนกระทั้งบางกระเทศได้มีการห้ามนำกล้วยไม้ออกมาจากป่า แต่โชคยังดีที่กล้วยไม่สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้