กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องสามปอยขุนตาน

กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
Ascocenda Sukontharat. Breeding of Vanda denisoniana

กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
กล้วยไม้ เอื้องสามปอยขุนตาน
       เพื่อที่จะอยู่ได้โดยไม่มีดิน รากของกล้วยไม้จึงมีเนื้อเยื่อมากกว่าปกติ ซึ่งสามารถดูดซับน้ำไว้ได้มาก รากกล้วยไม้จะมีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ กล้วยไม้ชนิดที่เติมโตกลางแสงแดดที่จัด จะมีลักษณะใบที่เรียวแหลม เพื่อลดอัตราการคายน้ำ ในทางกลับกัน กล้วยไม้ที่เติบโตในที่แสงน้อยจะมีใบขนาดใหญ่ กล้วยไม้มีการพัฒนาก้านดอกที่แข็งแรง จากฐานของลำลูกกล้วย ลำลูกกล้ยเหล่านี้ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ เก็บน้ำและอาหารที่ได้จากใบและราก และทำหน้าที่สร้างใบใหม่ให้เจริญงอกงาม

       กล้วยไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มานานหลาย 1,000 ปี เมื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ล้มตาย หรือถูกโค่นล้มจากพายุฝน มันจะนำไปสู่การแพร่กระจายของสายพันธุ์กล้วยไม้นับร้อย ๆ พัน ๆ ต้น กล้วยไม้มักจะอาศัยอยู่บริเวณกิ่งก้านและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ บางทีกล้วยไม้เองก็คาดหวังที่จะให้ต้นไม้ที่มันอาศัยอยู่ได้ถูกโค่นล้ม เพื่อที่จะให้ตัวเองได้แพร่พันธุ์ ในธรรมชาติ กล้วยไม้แวนด้าที่มีอายุกว่า 100 ปี อาจมีความสูงมากถึง 3 เมตร และด้วยน้ำหนักของมัน มันจึงมีรากที่แน่นหนาเพื่อยึดตัวเองให้ติดกับต้นไม้ ไม่ให้ตัวเองล่วงลงมาจากต้นไม้

ความซับซ้อนและดอกไม้ที่สร้างสรรค์
       โครงสร้างของดอกกล้วยไม้มีความซับซ้อนเป็นอันดับต้นๆของอาณาจักรพืช เกสรตัวผู้จะมีฝาปิด เพื่อป้องกันมิให้เกสรหล่นหาย ด้านล่างของเกสรตัวผู้ จะมีแอ่งเกสรตัวเมียซึ่งมีน้ำเหนียวๆเพื่อช่วยในการจับเกสรตัวผู้ไว้

       จุดเด่นอีกประการของกล้วยไม้ คือ มีปากที่สวยงาม ปากนี้พัฒนามาจากกลีบดอก ปากของกล้วยไม้จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป บางชนิดจะดูเหมือนลานจอดซึ่งเป็นทางทอดยาว ช่วยล่อแมลงมาลงจอด แล้วผสมเกสรให้ ดอกกล้วยไม้ก็เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นๆ คือ มันจะสร้างน้ำหวานขึ้นมา ให้แมลงได้มาดอมดม