กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องฟ้ามุ่ย

กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องฟ้ามุ่ย
กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องฟ้ามุ่ย
กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องฟ้ามุ่ย

กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องฟ้ามุ่ย

กล้วยไม้สกุลแวนด้า เอื้องฟ้ามุ่ย

ความอุดมสมบูรณ์ของกล้วยไม้ที่นำภัยร้ายมาสู่ตัว
       แมลงที่เป็นพันธมิตรกับกล้วยไม้นั้น มีความงดงามที่น่าชื่นชม เพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ยาวนาน มันช่วยผสมเกสรให้กล้วยไม้ ช่วยให้กล้วยไม้ได้พัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น เกิดเป็นความหลากหลายของธรรมชาติ ปัจจุบันมนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีที่ดี ที่ช่วยในการขยายพันธุ์ ดังนั้นตัวเลขของสายพันธุ์กล้วยไม้จึงมีมากขึ้นนับพันๆต่อปี

       เพราะความหลากหลายที่เหลือเชื่อ ชื่อกล้วยไม้จึงมักที่จะเรียกไม่ตรงกัน ในป่าใหญ่ กล้วยไม้เป็นพืชที่เปราะบางแม้มันจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายเพื่อให้มันได้มีอาหารมาเลี้ยงตัวเอง แต่กล้วยไม้เป็นพืชที่ปรับตัวได้ช้า กล้วยไม้ไม่ใช่ผู้บุกเบิกที่ดีนัก มันไม่ได้ถูกพบในช่วงเริ่มแรกของโลก หรือพบในบริเวณกว้าง แต่ที่มันขยายสายพันธุ์ได้เร็ว เนื่องจากมันอยู่ไกล้ชิดกับแมลง กล้วยไม้มีความว่องไวต่อละอองสารเคมี ยาฆ่าแมลง และไฟ ซึ่งนั้นจะยับยั้งการถ่ายละอองเรณูของกล้วยไม้ซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์