กล้วยไม้สกุลแวนด้า พันธุ์ผสมทั่วไป สีแดง ส้มหละชมพู

เรื่องราวกล้วยไม้ : จากป่าเขตร้อน จนกระทั้งถึงกลางทะเลทราย

       กล้วยไม้รังนก (Bird's-nest Orchid) เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ที่เจริญเติบโตในบริเวณร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ รากของมันจะพันม้วนกันเป็นกระจุกเหมือนรังนก มันจึงถูกเรียกว่าเป็นกล้วยไม้รังนก กล้วยไม้ผีหรือกล้วยไม้รังนกนี้มักจะมีลำต้น ใบ และดอกเป็นสีน้ำตาล มันเป็นพืชที่ไม่มีสารคลอโรฟิลล์ที่ใช้สารสารอาหาร ในการสร้างอาหารกล้วยไม้เหล่านี้ต้องมีเชื้อราบางชนิดคอยสังเคราะห์อาหารแทนคลอโรฟิลล์

กล้วยไม้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
       เขตร้อนชื้นเป็นเหมือนขุมทองของเหล่ากล้วยไม้ เช่น กล้วยไม้สกุล Dactylorhiza เป็นกล้วยไม้ที่มีดอกกระจุกตัวอยู่ในช่ออย่างหนาแน่น กล้วยไม้สกุลนี้มีประมาณ 6 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่จะมีดอกสีชมพู-แดง(เช่น marsh ochid) หรือสีเหลืองซีด(เช่น Dactylorhiza sambucina) ชื่อเหล่านี้ได้มาจากกลิ่นของดอก