กล้วยไม้สกุลแวนด้า พันธุ์ผสม หลากหลาย แต่ภาพไม่ค่อยชัด


Vanda Orchid Flower Picture Hybrid

Vanda Orchid Flower Picture Hybrid

Vanda Orchid Flower Picture Hybrid

Vanda Orchid Flower Picture Hybrid

Vanda Orchid Flower Picture Hybrid

Vanda Orchid Flower Picture Hybrid

เรื่องราวกล้วยไม้ : จากป่าเขตร้อน จนกระทั้งถึงกลางทะเลทราย

       ในอุณหภูมิที่หลากหลายของป่า กล้วยไม้จะค่อนข้างหลากหลาย ในระบบนิเวศประเภทนี้ กล้วยไม้มักจะอาศัยอยู่บนดิน รากของกล้วยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นหัว(Tuber) หรือเหง้า(Rhizome) สำหรับเก็บน้ำและอาหารไว้ โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุล"Orchis"ชื่อของมันมาจากภาษากรีกโบราณ เป็นกล้วยไม้ดินที่มีสายพันธุ์มากมาย หัว(ราก)ใหม่ของกล้วยไม้Orchisจะเกิดขึ้นที่ละ2หัวและหัวเก่าจะตาย1หัวต่อปี(โดยประมาณ) หัวที่แก่กว่าจะทำหน้าที่เก็บอาหารไว้ และเหี่ยวตายอย่างช้าๆ ส่วนหัวใหม่ก็จะแทงยอดขึ้นบนดิน

กล้วยไม้ที่ไม่มีสารสังเคราะห์แสง
       กล้วยไม้บางสายพันธุ์เจริญเติบโตในบริเวณที่มีแสงแดดน้อย มันจึงไม่มีสาร'คลอโรฟิลล์'ที่ช่วยในการสร้างสารอาหาร กล้วยไม้สายพันธุ์นี้จึงถูกเรียกว่า"กล้วยไม้ผี"(Epipogium aphyllum) มันเป็นกล้วยไม้ที่หายากมาก กลีบดอกมีลักษณะเกือบโปร่งแสง ซึ่งใช้ดึงดูดผึ้งตัวผู้มาให้มาผสมเกสรให้มัน โดยการส่งกลิ่นอ่อนๆออกมา